images/fade/fade1.jpg

Siza Speel-o-theek

heeft veel aangepast spelmateriaal voor kinderen én volwassen mensen met een zintuiglijke, verstandelijke en/of motorische beperking.
Deze voorziening is gelegen op het terrein van ’s Koonings Jaght, Hartenkoning 7 bij Arnhem en open op
elke maandag van 10:00 - 12:30 uur..

Siza Speel-o-theek…, heb je daar wat aan?

Bekijk eerst eens dit filmpje:

Dus:

  • Als je specifiek, aangepast spelmateriaal zoekt,
  • Als je materialen wilt lenen, die van betekenis zijn voor de vrije-tijdsbesteding,
  • Als je materialen wilt lenen, die van betekenis zijn voor de ontwikkeling,
  • Als je spelmateriaal wilt afwisselen, wilt onderzoeken of uitproberen,
  • Als je voorlichting en advies wilt op het gebied van spelen en spelmateriaal,

......in dát geval, heb je er veel aan!