images/fade/fade1.jpg

Reglement Siza Speel-o-theek

Openingstijden:

Openingstijden van Siza Speel-o-theek iedere OCHTEND van maandag tot en met vrijdag van 10.00 -12.30 uur

Iedere lener krijgt een pasje met een eigen lidmaatschapsnummer.

 1. Het abonnement is één jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van inschrijving.
 2. Bij het lenen van spelmateriaal wordt een overzicht meegegeven van het geleende en gereserveerde spelmateriaal.
 3. De uitleentermijn is drie weken óf 4 weken (= buitenlocaties).
  Bij te laat inleveren zal een boete berekend worden van € 0,50 per stuk per week. Het is natuurlijk mogelijk om te verlengen.
 4. De uitleentermijn kan via de website, mail of telefonisch (=tijdens openingsuren) worden verlengd voor maximaal één periode, tenzij het te verlengen spelmateriaal door een ander is gereserveerd.
 5. Er is een mogelijkheid tot reserveren (via de website, mail óf telefonisch) van spelmateriaal voor een bepaalde datum.
 6. Als een gereserveerd spelmateriaal binnen één week niet wordt opgehaald, vervalt de reservering.
 7. De klant dient bij het lenen, zichzelf overtuigd te hebben dat het spelmateriaal compleet is. Blijkt bij thuiskomst dat het geleende artikel defect of incompleet is, meldt dit dan direct of tijdens de eerstvolgende opening aan de Speel-o-theek. Ook is telefonische melding mogelijk of per mail. Vermeld dan altijd je lidmaatschapsnummer.
  Bij inlevering dient het spelmateriaal compleet, onbeschadigd en schoon te zijn.
 8. Bij zoek of defect raken van (een onderdeel van) het artikel wordt na overleg met de klant door het Speel-o-theek team een schadebedrag vastgesteld en bij de klant in rekening gebracht.
 9. Bij het terugbrengen van een eerder zoekgeraakt artikel of een onderdeel ervan, wordt het betaalde vergoedingsbedrag weer geretourneerd.
 10. De lener is aansprakelijk voor eventuele nadelige consequenties van het gebruik van het geleende artikel.
 11. Transportkosten van Speel-o-theek materialen voor Siza buitenlocaties.
  Er zijn twee opties:
  - 1x per 4 weken: € 48,- per jaar
  - 1x per 8 weken: € 24,- per jaar
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de medewerkers van de Speel-o-theek.

 Tarieven van jaarabonnementen:

Individueel abonnement   (cliënten Siza ) €     10. 3 stuks speelgoed
Groepsabonnement         (groepen Siza) €     25. 5 stuks speelgoed
Extern groepsabonnement €     45. 5 stuks speelgoed
Gezinsabonnement €     20. 3 stuks speelgoed
Vijf-leningenkaart  €     15. 1 stuk speelgoed  per knip.
Ook in één keer te gebruiken.